VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

 

 


Binnenstebuiten - begin
De eerste hoofdstukken van mijn boek als PDF eBook.
Binnenstebuiten - pag 1-27.pdf (829.46KB)
Binnenstebuiten - begin
De eerste hoofdstukken van mijn boek als PDF eBook.
Binnenstebuiten - pag 1-27.pdf (829.46KB)

Het boek:

'Binnenstebuiten'

een thematische autobiografie

door: Wiebe Glastra

Je kunt het boek bestellen
als Paperback en als eBook via
Boekenbestellen.nl

Ik bestel meteen het (e)boekKlik hier voor informatie over Sponsoring

Enkele citaten:

Terugkijken en vooruitzien over een periode van bijna een halve eeuw maakt me stil vanwege het zien van de trouw en veelzijdigheid van God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in mijn eigen leven en in dat van anderen.
Inmiddels de zestig ruim gepasseerd merk ik dat Joël 2 ook in de praktijk van vandaag nog steeds de spijker op de kop slaat: “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.” (Joël 2:28, NBG)
Is de tijd van mijn jongelingschap waarin ik veel ‘gezichten’ heb gezien, voorbij? Ben ik terechtgekomen in de fase van het ‘dromen dromen’? Een paar van die dromen zijn al waar gebleken, waarvan er één wel heel frappant me terugbracht naar de jeugdleider die mij destijds tot Christus mocht leiden, Norman. Ik zag hem in mijn droom als een grijs geworden man, nog steeds even vriendelijk lachend. Ik liep op hem af en hoorde achter me van boven schitterende muziek. Ik keek weer voor me uit, maar ik zag hem niet meer. Ik schrok wakker en dacht: “Het zal toch niet waar zijn?”De volgende dag belde ik zijn vrouw op. Hij bleek ernstig ziek te zijn. De zondag daarop ging ik met nog twee vroegere jeugdleden bij hem op bezoek om hem te bedanken voor wat hij voor mij, voor ons, heeft betekend in onze levens. Zijn bereidheid om Gods Liefde te delen, heeft mijn leven gered.
Dit voorval werd uiteindelijk het framewerk voor een thematische autobiografie over een deel van mijn leven waarin de uitingen en het werk van Gods Geest zeer bepalend zijn geweest.
De aanleiding voor het schrijven van dit boek was een groeiend aantal vragen die ik kreeg binnen de kerkenraad en op de Bijbelkring over de Heilige Geest.

De titel Binnenstebuiten staat voor een aantal 'interne zaken' die naar buiten worden gebracht. Protestantse en evangelische gemeenten staan nog vaak op grote afstand van elkaar en daarom hoop ik hun door dit boek meer inzicht in elkaars beleving en verlangen te geven. Daarnaast breng ik heel wat van mijn innerlijk leven naar buiten, wat voor sommigen hopelijk een bemoediging kan zijn. Ten slotte krijgt het Bijbelse beeld uit Johannes 7:38 een hedendaagse uitleg en invulling, waar Jezus belooft dat 'stromen van levend water uit uw binnenste zullen vloeien' als de Heilige Geest over u komt.

Sorry, my autobiography is only availabe in Dutch, upto now.

The title Binnenstebuiten (Inside out) stands for a number of 'internal matters' that are brought out. Protestant and evangelical congregations are still often at a great distance from each other and that is why I hope this book will give them more insight into each other's experience and desire. In addition, I bring out a lot of my inner life, which hopefully can be an encouragement for some. Finally, the biblical image from John 7:38 is given a modern explanation and implementation, where Jesus promises that 'streams of living water will flow from within you' when the Holy Spirit comes upon you.


Een fragment:

Rob

Rob was een ‘draaideur-junk’. Hij kwam en ging. Ons opvangcentrum was voor hem een veilige haven waar hij regelmatig voor een paar dagen aanlegde om af te kicken, aan te sterken, zijn vrome gevoelens te strelen, om vervolgens weer gegrepen te worden door zijn verslaving aan harddrugs.

De laatste keer dat Rob weer wegvluchtte voor de harde confrontatie met zichzelf en ons aanbod om hem erdoorheen te helpen, stond ik bij de voordeur van het grote herenhuis waar het opvangcentrum in was gehuisvest.

Ik vond het hartverscheurend. Ik zag de wanhoop in zijn hele houding. Op dat moment schoot er een bijbelgedeelte door mijn hoofd dat ik in mijn studententijd bij de Navigators uit m’n hoofd had geleerd, namelijk Deuteronomium 30:19 – “Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft”. Eigenlijk schreeuwde ik het uit: ‘Grijp deze reddingsboei. Kies toch het leven!’ Maar Rob draaide zich om en liep weg. Ik bleef diep teleurgesteld in de deuropening staan en keek hem na.

Enige tijd later – enkele maanden denk ik – ging ik samen met een fotograaf, een ex-verslaafde van ons opvangcentrum, naar Amsterdam om op de wallen een fotoshoot te doen. Met het verzamelde materiaal zouden we later een diaklankbeeld maken voor ons promotiewerk. Tegenwoordig zou je dat een PowerPoint presentatie noemen, maar we spreken hier over het pré-digitale tijdperk. Aan het eind van onze rondgang zagen we een knaap op z’n hurken tegen een muurtje ineengedoken zitten. Amper herkenbaar bleek het Rob te zijn. Volledig stoned, onbereikbaar, een doffe hoop ellende. We konden niets meer voor hem betekenen. Dit was het laatste teken van leven wat ik moest meenemen in mijn herinnering aan Rob. Wat was ik ontdaan en gefrustreerd, vooral omdat ik wist dat het ook anders kon.

Het leven, mijn leven, ging verder. Ik bleef gemotiveerd om ‘de grote daden Gods’ te verkondigen, omdat ik die realiteit dagelijks beleefde met ex-verslaafden die wél wilden: bevrijd door de kracht van Gods Woord en Geest.

Enkele jaren verstreken, totdat ik een presentatie mocht doen in Alkmaar in de Youth for Christ koffiebar. Inmiddels was ik gewend om de diaprojectoren op te zetten samen met de apparatuur voor de begeleidende soundtrack. Ik stond klaar om met het programma te beginnen, maar de organisatoren van de avond vroegen of ik nog even kon wachten, omdat ze nog een zekere Rob verwachtten. "Ach, natuurlijk. Dan wachten we nog even”, zei ik. En even later ging de deur open en kwam er een knaap binnenlopen die mijn adem deed stokken. “Rob? Ben jij het? Ben jij het echt? Man, je leeft nog! Beste mensen, ik moet jullie nu echt eerst even iets vertellen.” En zo vertelde ik hun mijn verhaal over de dag waarop Rob ons opvangcentrum verliet en over de tekst die ik hem had voorgehouden. En Rob vulde dit aan met zijn kant van het verhaal. “Weet je Wiebe, juist die ochtend had ik me voorgenomen te kiezen voor de dood. Ik zag het leven niet meer zitten. Die tekst was zó raak en hakte er diep in.” Met een grote omweg via een ander christelijk opvangcentrum in Frankrijk, is Rob gelukkig toch tot geloof en bevrijding gekomen. Hij is later getrouwd en werd zelfs voorganger van een gemeente ergens in Nederland.

Gods Geest wist wat ik moest zeggen. Hij had mij voorbereid door mij het verlangen te geven om Bijbelteksten te memoriseren. Hij gaf mij de woorden op het juiste moment weer in gedachten.  Zo persoonlijk is God betrokken op de enkeling.

... einde citaat ...

Bestellen:

Je kunt het boek bestellen via Boekenbestellen.nl 

Een deel van de opbrengst uit de verkoop gaat naar goede doelen. Zie onder Contact/Sponsoring

E-mailen
Info
LinkedIn