VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

BLADMUZIEK en mijn aanpak
Mijn kanalen vind je op MuseScore 
of op YouTube.

Samples on MUSESCORE:

Just for You (duet for flute and trumpet) 

Farewell

Just for You

Along the Riverside

My Keltic Mood

I am so happy

SHEET MUSIC and my approach

My channels you'll find on MuseScore or on YouTube.

Samples on YOUTUBE:

Just for You (duet for flute and trumpet) 

Farewell 

Just for You 

Along the Riverside

My Keltic Mood

I am so happy


De kracht van bladmuziek is dat je muziek kunt overdragen aan volgende generaties, en dat is wat ik graag doe: mijn muziek delen met anderen, zodat zij het ook kunnen spelen en beleven.

The power of sheet music (scores) is that you can transfer your music to future generations, and that is what I like to do: share my music with others, so that they can also play and experience it.

MuseScore en andere software kan daar zo goed bij helpen.

MuseScore and other software can help with that so well.

Ik heb een Roland KR-370 digitale piano, nog met een 1,44 Mb floppy-drive, maar ook een Roland PF-90 stage piano, met o.a. een USB aansluiting en Bluetooth-audio. Beide instrumenten zijn digitale piano's met een MIDI-in/out, maar hebben ook elk hun specifieke eigenschappen, klankkleur, en technische mogelijkheden.

I have a Roland KR-370 digital piano, still with a 1.44 Mb floppy drive, but also a Roland PF-90 stage piano, with e.g. a USB connection and Bluetooth audio. Both instruments are digital pianos with a MIDI in/out, but each has its own specs, timbre, and technical options.

Als ik mijn Roland aansluit op mijn laptop kan ik muziek schrijven, bewerken, beluisteren.

When I connect my Roland to my laptop I can write, edit, listen to music.

En als je het combineert met MuseScore, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open.

And when you combine it with MuseScore, a whole world opens up for you.

MuseScore heeft ook een mobiele app. Als ik mijn producties upload naar de cloud, dan kan ik mijn muziek eenvoudig beluisteren op mijn mobieltje. De app biedt zelfs de mogelijkheid de losse stemmen apart te beluisteren, zodat je jouw stem/instrument los van de rest kunt oefenen. Je kunt zelfs de toonhoogte en de snelheid wijzigen en een metronoom laten meeklikken.

MuseScore also has a mobile app. When I upload my productions to the cloud, I can simply listen to my music on my mobile phone. The app even offers the possibility to listen to the different voices separately, so that you can practice your voice/instrument separately from the rest. You can even change the pitch and speed and have a metronome click along.

Het eindresultaat kan je vanuit MuseScore rechtstreeks publiceren naar YouTube, waar je vervolgens naar kunt luisteren en kunt meelezen/meespelen.

You finally can publish the result directly from MuseScore to YouTube, which you can then listen to and read/play along with.


Kijk op mijn kanaal op YouTube of MuseScore,

of luister gewoon naar dit ene nummer:

Watch my channel on YouTube or MuseScore,

or just listen this one song:

Just for You (duet for flute and trumpet)
Uploaded on Oct 15, 2019 'Just for You' is a song like Beethoven's 'Für Elise', but then written for my wife Agnes, published publicly with permission. This version of the song is the original instrument combination (Piano, Flute and Trumpet). Furthermore published for Panpipe and Flute, Flute and Viola.
Just for You (duet for flute and trumpet).mp3 (3.65MB)
Just for You (duet for flute and trumpet)
Uploaded on Oct 15, 2019 'Just for You' is a song like Beethoven's 'Für Elise', but then written for my wife Agnes, published publicly with permission. This version of the song is the original instrument combination (Piano, Flute and Trumpet). Furthermore published for Panpipe and Flute, Flute and Viola.
Just for You (duet for flute and trumpet).mp3 (3.65MB)


E-mailen
Info
LinkedIn