VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

MP3-tjes (c) Wiebe Glastra - 2021

MP3 by (c) Wiebe Glastra - 2021

Onderstaand MP3-bestanden zijn mijn eigen creaties en enkele mag je GRATIS downloaden als je bent ingelogd op deze site, en andere zijn verkrijgbaar via OpenSea

Je kunt overwegen om via het menu CONTACT>Sponsoring
een gift te geven aan een van de genoemde organisaties.

Suggestie: € 1,00 per Mb ? 

Onder vermelding van 'Dankzij VIP4ever.nl'.

The MP3-files I offer here, are my own creations, and some of them you are allowed to download them for FREE, others are available at OpenSea

You might consider donating a financial gift to one of the organisations, mentioned under the menu CONTACT>Sponsoring.

Suggestion: € 1,00 per Mb ?

Mention in the transfer: 'Thanks to VIP4ever.nl'.


Farewell.mp3 (2.48MB)
Farewell.mp3 (2.48MB)


From Heaven.mp3 is verkrijgbaar op OpenSea

E-mailen
Info
LinkedIn