VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

GRATIS MP3-tjes (c) Wiebe Glastra - 2021

MP3 for FREE (c) Wiebe Glastra - 2021

Onderstaand MP3-bestanden zijn mijn eigen creaties en mag je GRATIS downloaden.

Je kunt overwegen om via het menu CONTACT>Sponsoring
een gift te geven aan een van de genoemde organisaties.

Suggestie: € 1,00 per Mb ? 

Onder vermelding van 'Dankzij VIP4ever'.

The MP3-files I offer here, are my own creations, and you are allowed to download them for FREE.

You might consider donating a financial gift to one of the organisations, mentioned under the menu CONTACT>Sponsoring.

Suggestion: € 1,00 per Mb ?

Mention in the transfer: 'Thanks to VIP4ever'.


Farewell.mp3 (2.48MB)
Farewell.mp3 (2.48MB)
From Heaven.mp3 (994.69KB)
From Heaven.mp3 (994.69KB)
E-mailen
Info
LinkedIn