VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

UITGEVEN - Printing on Demand (POD)

PUBLISHING - Printing on Demand (POD)

Je kunt boeken op verschillende manieren uitgeven.
Je kunt een uitgeverij in de armen nemen, maar daar zit best een prijskaartje aan vast.
Je kunt een voorraad laten drukken, waarvan je niet weet of die te groot of te klein zal zijn.
Je kunt ook een boek uitgeven in eigen beheer. Dat doe ik.

Ik kan dan een voorraad bestellen, maar ik kan ook kiezen voor POD, Printing on Demand: dan kan de klant zelf op afroep laten drukken, per stuk of een groter aantal (niet voor wederverkoop).

POD is waar ik dus voor heb gekozen. Voor mij zitten daar geen risico's aan vast en aan jou als potentiële klant hoef ik nooit 'uitverkocht' te geven.

Want zolang de drukkerij bestaat kan jij een nieuwe print van mijn boeken bestellen, in de meeste recente versie. 

You can publish books in different ways.
You can hire a publishing company, but that comes with a price tag.
You can have a stock printed, of which you do not know whether it will be too large or too small.
You can also self-publish a book. That is what I do.

I can then order a stock, but I can also opt for POD, Printing on Demand: then the customer can print by himself on demand, per piece or a larger amount (not for reselling).

So POD is what I chose. For me there is no risk in it, and to you as potential customer I'll never say 'sold out'.

For as long as the print store exists, you can order a fresh print of my books, in the most recent version.

E-mailen
Info
LinkedIn