VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

Op deze pagina vind je uitleg over en linkjes naar organisaties die wij graag aanbevelen.

MEER PROFIJT VOOR NON-PROFIT

De verkoop van onze boeken via  boekenbestellen.nl levert meer op voor de goede doelen die wij sponsoren, dan wanneer hetzelfde boek wordt besteld via Bol.com of bij een CB-boekhandel, en de aanschafprijs is hetzelfde.

On this page you find explainations and links to organisations which we like to recommend.

MORE PROFIT FOR NON PROFIT

Ordering our books through boekenbestellen.nl has more profit for the (non profit) charities we sponsor, than when you order them through CB-bookstores or Bol.com, and the price is the same.


MOTIVATIE

Wij willen organisaties steunen waar mensen bij werken die persoonlijk bij ons bekend zijn.

De opbrengst uit de verkoop van boeken, muziek en afbeeldingen wordt verdeeld onder de organisaties en een klein deel wordt gebruikt voor VIP4ever zelf.

Elk kalenderjaar worden er maximaal drie organisaties uitgekozen, die begunstigd zullen worden vanuit de opbrengsten.

Wij sponoren geen privé-personen, maar wel de organisaties waar zij werken.

Wij verwijzen wel naar de werkzaamheden die deze personen doen, zodat je begrijpt wat ons motiveert. 


MOTIVATION

We want to support organisations (NGOs) where people work, that we know in person.

The refunds from selling books, music and pictures will be spread amoung these organisations, and a smaller part will be used for VIP4ever itself.

Every year there will be selected a maximum of three organisations, that will receive a part from the refunds.

We don't sponsor private persons, but we do sponsor the organisations where they work.

We do refer to the work these persons are doing, so you understand what motivates us.

PROJECTEN die VIP4ever heeft uitgekozen:
PROJECTS that VIP4ever has chosen to support:


1. TWR (het vroegere Trans World Radio)
De eerste organisatie die wij onder de aandacht willen brengen is TWR, het vroegere Trans World Radio. Hun motto is: "De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden".
Voor meer informatie over het werk van TWR kijk je op https://www.twr.nl/ 

Motivatie: Onze zwager Jurgen Boontje en Dientje, zijn vrouw, zijn betrokken in het werk van TWR, dat ten doel heeft de blijde boodschap van de Bijbel wereldwijd te verspreiden via de ether en het internet. Jurgen werkt als Ondersteuning Media Training Specialist voor TWR Europe. Hij is een beroepstechneut, die veel voor de organisatie zal kunnen betekenen. Daarom bevelen we deze organisatie van harte aan.
Voor meer informatie over de betrokkenheid van Jurgen en Dien bij TWR kijk je op
https://www.twr.nl/project/jurgen-dien-boontje/


2. Wycliffe Bijbelvertalers
De tweede organisatie die wij een warm hart toedragen is de Wycliffe Bijbelvertalers. Hun motto is: "Iedereen een Bijbel in de taal van zijn hart".  
Voor meer informatie over Wycliffe Bijbelvertalers (Nederland) kijk je op  https://wycliffe.nl/ 

Motivatie: In mijn autobiografie 'Binnenstebuiten' vertel ik - Wiebe - een aantal keren wat over mijn persoonlijke ervaringen bij en met Wycliffe, een bijzonder geloofswerk dat mijn hart heeft.

Paulus-Jan en Antje Kieviet zijn verbonden met de Marekerk in Leiden waar ik ook lid van ben. Zij werken reeds vele jaren bij de Wycliffe Bijbelvertalers. Momenteel werken ze vanuit Alblasserdam aan het Bijbelvertaalwerk. Paulus-Jan begeleidt vertaalprojecten in Oceanië. Antje verricht ondersteunende werkzaamheden voor andere Bijbelvertalers op het kantoor van Wycliffe.
Op hun persoonlijke website www.openboek.org kan je meer lezen.

Klik hier om te horen hoe zij denken over hun roeping.

Margaret Belinga-den Besten, ook verbonden met de Marekerk, is sinds enkele jaren via Wycliffe uitgezonden naar Kameroen, waar zij als taalkundige meewerkt aan het op schrift stellen van verschillende talen tegelijk. De sprekers van deze talen verzetten veel werken Margaret helpt hen met haar taalkundige expertise. Samen met haar man Jean-Yves, die als alfabetiseringswerker bij SIL (onderdeel van Wycliffe) aan de slag is, en hun kinderen Hanna en Daniël, woont zij in Yaoundé.
Meer informatie is te vinden op www.vertaalwerkmargaret.com
Klik hier om te horen hoe Margaret denkt over haar roeping.

3. Operatie Mobilisatie - OM Arts
Tenslotte Operatie Mobilisatie met een focus op de creatieve tak van het werk. OM Arts biedt inspiratie, training en toerusting aan een wereldwijde beweging van kunstenaars en artiesten, zodat zij de schoonheid van God kunnen tonen aan de minstbereikten.
Klik voor meer informatie op een van de volgende links:

www.operatiemobilisatie.nl voor algemene informatie, of kijk op

www.operatiemobilisatie.nl/opportunity/member-creative-team

www.operatiemobilisatie.nl/opportunity/member-music-team


Motivatie:
Als auteur en componist heb ik natuurlijk wat met kunstzinnige uitingen en met de persoon die daar achter zit.
Gerdiene Baaij is enkele jaren geleden uitgezonden door de Marekerk in Leiden als zendelinge naar OM Arts in België. Gerdiene zet zich in voor een heel bijzonder project: 'Zie het Lam van God', of klik hier voor de Facebook pagina van het project.

Klik hier om te horen hoe Gerdiene denkt over haar roeping.

Wij, als VIP4ever, willen graag aan deze organisaties bijdragen middels een deel van de opbrengsten uit de verkoop van boeken, beeldmateriaal en muziek.

Daarnaast kan je natuurlijk altijd rechtstreeks aan de genoemde doelen doneren.

We, as VIP4ver, want to support these organisations through sharing a part of the refunds from the selling of our books, pictures and music.

Of course it is upto you if you want to support these organisations or projects directly.

E-mailen
Info
LinkedIn