VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

 Just for You

A song like Beethoven's "Für Elise", but this song is "Just for You"
Eind juli ook als audio beschikbaar op Spotify.
Volg mijn BLOG, op de HOME-page.

Just for You is also available as sheet music on MuseScore:
https://musescore.com/wsj_piano/scores/5784360
or on YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=RJe2HbUuymU

Het is mijn wens om mijn muziek te delen met andere musici. Met pianisten als Wibi Soerjadi (lijkt een beetje op mijn eerste twee voornamen: Wiebe Sjoerd) en met andere instrumentalisten, met componisten zoals Einoudi (mijn improvisaties worden soms vergeleken met zijn stijl) en arrangeurs en met mensen die er gewoon graag naar luisteren.

Op dit moment heb ik hoofdzakelijk bladmuziek beschikbaar, maar ik wil graag mijn muziek ook aantrekkelijk presenteren en daarom zoek ik naar mensen die mij daarbij willen helpen. Het maken van een playlist op Spotify, of mooie filmpjes met mijn improvisaties als sfeermuziek, etc.


It is my desire to share my music with other musicians. With pianists like Wibi Soerjadi (his name sounds a bit like first two Christian names: Wiebe Sjoerd) and other instrumentalists, with composers like Einoudi (sometimes my improvisations are compared with his style) and arrangers and with people who just love to listen to it.

At the moment I mainly have sheet music available, but I also want to present my music attractively and therefore I am looking for people who can help me with that. Making a playlist on Spotify, or beautiful videos with my improvisations as mood music, etc.

MUZIKALE BIOGRAFIE 

MUSICAL BIOGRAPHY

Mijn naam is Wiebe Glastra, sinds december 2016 lid van MuseScore PRO, als componist, performer, songwriter, arrangeur.

Sinds mijn negende ben ik bezig met muziek, aanvankelijk via de plaatselijke muziekschool. Eerst op de blokfluit, maar vanaf mijn elfde kreeg ik pianoles. Toen ik ongeveer 14 was, schreef ik mijn eerste pianopartituur, voor het eerste graad examen. Ik ben cum laude geslaagd, wat ik ook voor mijn tweede graad heb behaald. Het derde graad examen leverde net niet genoeg op voor cum laude, maar was goed genoeg om mij de door de architect gedoneerde vleugel te laten inhuldigen tijdens de opening van onze nieuwbouw school, die officieel werd geopend door de minister van onderwijs, prof. dr. Van Kemenade. Ik speelde voor die gelegenheid een Wals van Chopin.

In die tijd volgde ik wekelijks lessen als voorbereiding op het conservatorium, omdat ik muziekprofessional wilde worden, het liefst orkestdirigent.

Vanaf mijn achttiende begon ik echter te improviseren. Ik verloor daardoor de geschreven muziek uit het oog, omdat ik ook gitaar begon te spelen en graag akkoorden speelde, ook op de piano. Ik was door mijn vooropleiding voor het conservatorium inmiddels getraind om in harmonieën en akkoorden te denken. Daarna begon ik mijn eigen liedjes te schrijven en te zingen in West- en Oost-Europa, in verschillende groepen en opstellingen, in vijf talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans en Fins.

Mijn klassieke achtergrond kan ik tegenwoordig nog steeds niet verbergen bij het spelen en componeren. En sinds mijn (vervroegde) pensionering in 2019 ben ik begonnen met het transcriberen van digitale opnames van mijn vroegere improvisaties, met MuseScore als hulpmiddel. Bovendien inspireert MuseScore mij met meer opties dan alleen piano. Vandaar dat er orkestrale en kooraspecten aan mijn composities worden toegevoegd.

#wsjpiano is mijn YouTube-handtekening, terwijl ik dagelijks geniet van muziek en daarmee God wil eren als mijn Schepper en inspiratiebron.

 

My name is Wiebe Glastra, Member of MuseScore PRO, since December 2016, as Composer, Performer, Songwriter, Arranger.

Since I was 9 years old, I am engaged in music, initially through the local music school playing the recorder. From the age of 11, I started to play the piano. When I was about 14, I wrote my first piano score, for the first grade exam. I succeeded cum laude, which I managed to achieve at my second grade as well. The third grade, was just not enough for cum laude, but good enough to let me inaugurate the donated grand piano of our new build college, which was officially opened by the minister of education. I played a Walse of Chopin, for that occasion.

During that period of time, I attended weekly classes as a preparation for the conservatory, as I wanted to become a professional in music.

From the age of eighteen though, I started improvising and lost track of written music, as I started playing the guitar and loved to play chords, on the piano as well. Then I started writing and singing my own songs throughout Western and Eastern Europe, in different groups and settings, in five languages: Dutch, German, English, French and Finnish.

My classical background I still can't hide, when playing and composing, nowadays. And since my days of retirement, 2019, I started to transcribe my former digital improvisations, with MuseScore as a tool. Furthermore MuseScore is inspiring me with more options than just piano. Hence orchestral and choral aspects are added to my compositions.

#wsjpiano is my YouTube signature, enjoying music day by day, honoring God as my Creator and Inspiration

 

E-mailen
Info
LinkedIn