VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures

Dit is een nieuwe pagina.

En als derde organisatie kozen wij Operatie Mobilisatie, met een focus op de creatieve tak van het werk. 

OM Arts biedt inspiratie, training en toerusting aan een wereldwijde beweging van kunstenaars en artiesten, zodat zij de schoonheid van God kunnen tonen aan de minstbereikten.

Klik voor meer informatie op een van de volgende links:
www.operatiemobilisatie.nl voor algemene informatie,
of kijk voor detail-info op:
www.operatiemobilisatie.nl/opportunity/member-creative-team
www.operatiemobilisatie.nl/opportunity/member-music-team

Motivatie:
Als auteur en componist heb ik natuurlijk wat met kunstzinnige uitingen en met de persoon die daar achter zit.

Gerdiene Baaij is enkele jaren geleden uitgezonden door de Marekerk in Leiden als zendelinge naar OM Arts in België.
Klik hier om te horen hoe Gerdiene denkt over haar roeping.

Gerdiene zet zich in voor een heel bijzonder project: 'Zie het Lam van God', of klik hier voor de Facebook pagina van het project.


E-mailen
Info
LinkedIn