VIP4ever.nl

* deelt woorden - muziek - beelden * shares words - music - pictures


Welkom bij mijn blogs

Als ik over mijn (Nederlandstalige) boeken schrijf, schrijf ik in het Nederlands.
Maar als het over mijn muziek gaat, dan schrijf ik graag in het Engels.
Op mijn muziek-site schrijf ik alleen in het Engels, vanwege de internationale uitstraling. Via streamingdiensten gaat mijn muziek de hele wereld over!!!


Welcome at my blogs page

Where I write about my books, I'll only write in Dutch. 
But as soon as I'm writing about my music, I'll love to blog in English as well.
I hope seeing you soon, again.

Meest recente 5 inzendingen

  • ALBUM: Reflections Of The Four Seasons
  • The Secrets of Valentine
  • ALBUM: Reflections - Secrets from the Heart
  • La Única, onze debuut roman ziet het daglicht
  • Streaming statistics

Archief

2024:februari | maart
2023:januari | juni | augustus
2022:maart | mei | juli | augustus | oktober
2021:november | december

Categorieën

07.10.2022

Reflecting You - mondiaal online

(English below)
Het was in 2004 toen ik na een creatieve improvisatie golf op de piano een CD in eigen beheer uitbracht, onder de titel Reflecting You.

Met de opbrengst kon ik onze kinderen op een geweldige zomer trakteren. Ze konden deelnemen aan de Continental Kids en de Young Continentals, als zangers, dansers en techneut. Een wereldervaring was het voor deze jonge tieners, die zo via hun muzikale passies hun geloof in de praktijk konden uitdragen. Het was ook een goede afleiding voor ze na het verlies van hun moeder, twee jaar daarvoor. Zelf vond ik die afleiding in het improviseren op de piano, en het perspectief van een nieuw huwelijk gaf een bijzondere ‘vibe’ aan mijn stijl en uitvoering.  

Muziek en geloof zijn altijd een belangrijke rol blijven spelen in ons gezin, ook bij de kleinkinderen die we inmiddels hebben.

Nu bijna twintig jaar na de opnames van Reflecting You, heeft die muziek nog steeds een bijzondere waarde. Jouw hardcopy CD is waarschijnlijk netzo versleten of vergaan als die van mij. En mijn back-up was gecrasht, maar gelukkig kon ik de eerste 12 nummers nog redden van de digitale ondergang en ‘vereeuwigen’ door ze via digitale streaming diensten te verspreiden.

Ik hoop dat velen door deze hernieuwde uitgave (opnieuw) gezegend mogen worden met deze bijzondere en authentieke live opnames uit 2004. Mocht jij deze CD via streaming gaan beluisteren, toevoegen aan je afspeellijsten en liken op jouw favoriete streamingdienst, dan gaat de opbrengst opnieuw naar goede doelen. Op mijn site www.VIP4ever.nl kan je uitleg vinden over de sponsoring die ik voor ogen heb.

Ik wens je veel luistergenot toe en hoop dat je ook mijn andere, nieuwere en nieuwste nummers op jouw favoriete muziekkanaal gaat vinden. En ik beloof je: er komt nog veel meer leuke muziek aan, improvisaties en composities, uit een nieuwe fase in mijn leven. Luister maar eens naar twee van mijn singles: Just for You en You are my Favorite.

Zoek gewoon op Wiebe Glastra of op wsjpiano en je zult mijn muziek vinden, zelfs bladmuziek met audio ondersteuning om het ook zelf te kunnen naspelen. De release van Reflecting You op streaming is naar verwachting op 23 oktober 2022.

En weet je wat nou zo leuk is van deze streamingdiensten, dat ze wereldwijd toegankelijk zijn. Tot nu toe werd mijn muziek beluisterd in: Nederland, Zweden, VS, Nieuw Zeeland, Argentinië, Azerbeidzjan, Zwitserland, Marokko, Polen, Filippijnen en Thailand, waarbij YouTube Music als streamingdienst favoriet is naast Spotify.

Vertel het ook aan anderen als je mijn muziek leuk of fijn vindt om naar te luisteren of gewoon als achtergrondmuziek tijdens het werk, je studie of een bezoekje van vrienden.

English down here:

It was in 2004 when, after a wave of creative improvisations on the piano, I released a self-financed CD entitled Reflecting You.

With the proceeds I was able to treat our children with a great summer. They were able to participate in the Continental Kids and the Young Continentals, as singers, dancers and technicians. It was a world experience for these young teenagers, who were able to put their faith into practice through their musical passions. It was also a good distraction for them after the loss of their mother two years earlier. I myself found that distraction in improvising on the piano, and the perspective on a new marriage gave a special vibe in my style and performance.

Music kept on having a significant role in our family, even for our grandchildren which we got in the past years.

Now, almost twenty years after the recording of Reflecting You, that music still has a special value. Your hardcopy CD is digitally probably just as worn or decayed as mine. And my back-up drive crashed, but luckily I was able to save the first 12 songs from digital destruction and ‘immortalized’ them by distributing them via digital streaming services.

I hope that this renewed edition with these special and authentic live recordings from 2004, will be a blessing to many of you (again). If you listen to this ‘CD’ via streaming, add it to your playlists and like it on your favorite streaming service, the proceeds will again go to charities. On my site www.VIP4ever.nl you can find an explanation about the sponsorship that I have in mind.

I wish you a lot of listening pleasure and hope that you will also find my other, newer and newest songs on your favorite music channel. And I promise you: there’s a lot more great music coming, improvisations and compositions, from a new phase in my life. Check some of my singles, like: Just for You or You are my Favorite.

Just search Wiebe Glastra or wsjpiano and you’ll find my music, even sheet music with audio support to play it yourself. The release of Reflecting You on streaming is expected on October 23, 2022.

And do you know what is so great about these streaming services, that they are accessible worldwide. So far my music has been listened to in: The Netherlands, Sweden, USA, New Zealand, Argentina, Azerbaijan, Switzerland, Morocco, Poland, Philippines and Thailand, with YouTube Music being the favorite streaming service next to Spotify.

Please, tell others if you like or enjoy my music to listen to as background music during work, study or visits from friends.

Admin - 19:20:29 @ Muziek | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments
E-mailen
Info
LinkedIn