Over...
Muziek
Bladmuziek
Uitvoeringen
Teksten
Contact
Links
Sitemap


MUZIKALE BIOGRAFIE (English below)

Mijn naam is Wiebe Glastra, lid van MuseScore PRO, sinds december 2016

als componist, performer, songwriter, arrangeur

Sinds mijn negende ben ik bezig met muziek, aanvankelijk via de plaatselijke muziekschool. Vanaf mijn elfde begon ik piano te spelen. Toen ik ongeveer 14 was, schreef ik mijn eerste pianopartituur, voor het eerste graad examen. Ik ben cum laude geslaagd, wat ik ook voor mijn tweede graad heb behaald. Het derde graad examen leverde net niet genoeg op voor cum laude, maar was goed genoeg om mij de door de architect gedoneerde vleugel te laten inhuldigen tijdens de opening van onze nieuwbouw school, die officieel werd geopend door de minister van onderwijs, prof. dr. Van Kemenade. Ik speelde voor die gelegenheid een Wals van Chopin.

In die tijd volgde ik wekelijks lessen als voorbereiding op het conservatorium, omdat ik muziekprofessional wilde worden.

Vanaf mijn achttiende begon ik echter te improviseren en verloor ik de geschreven muziek uit het oog, omdat ik gitaar begon te spelen en graag akkoorden speelde, ook op de piano. Daarna begon ik mijn eigen liedjes te schrijven en te zingen in West- en Oost-Europa, in verschillende groepen en opstellingen, in vijf talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans en Fins.

Mijn klassieke achtergrond kan ik tegenwoordig nog steeds niet verbergen bij het spelen en componeren. En sinds mijn pensionering, in 2019, ben ik begonnen met het transcriberen van digitale opnames van mijn vroegere improvisaties, met MuseScore als hulpmiddel. Bovendien inspireert MuseScore mij met meer opties dan alleen piano. Vandaar dat er orkestrale en kooraspecten aan mijn composities worden toegevoegd.

 #wsjpiano is mijn YouTube-handtekening, terwijl ik dagelijks geniet van muziek en daarmee God wil eren als mijn Schepper en inspiratiebron.

 

MUSICAL BIOGRAPHY

My name is Wiebe Glastra, Member of MuseScore PRO, since Dec 2016
as Composer, Performer, Songwriter, Arranger

Since I was 9 years old, I am engaged in music, initially through the local music school. From the age of 11, I started to play the piano. When I was about 14, I wrote my first piano score, for the first grade exam. I succeeded cum laude, which I managed to achieve at my second grade as well. The third grade, was just not enough for cum laude, but good enough to let me inaugurate the donated grand piano of our new build college, which was officially opened by the minister of education. I played a Walse of Chopin, for that occasion.

During that period of time, I attended weekly classes as a preparation for the conservatory, as I wanted to become a professional in music.

From the age of eighteen though, I started improvising and lost track of written music, as I started playing the guitar and loved to play chords, on the piano as well. Then I started writing and singing my own songs throughout Western and Eastern Europe, in different groups and settings, in five languages: Dutch, German, English, French and Finnish.

My classical background I still can't hide, when playing and composing, nowadays. And since my days of retirement, 2019, I started to transcribe my former digital improvisations, with MuseScore as a tool. Furthermore MuseScore is inspiring me with more options than just piano. Hence orchestral and choral aspects are added to my compositions.

#wsjpiano is my signature, enjoying music day by day, honoring God as my Creator and Inspiration 

Top