Over...
Muziek
Bladmuziek
Uitvoeringen
Teksten
Contact
Links
Sitemap


BLADMUZIEK en mijn aanpak (English below)

De kracht van bladmuziek is dat je muziek kunt overdragen aan volgende generaties, en dat is wat ik graag doe: mijn muziek delen met anderen, zodat zij het ook kunnen spelen en beleven.

MuseScore en andere software kan daar zo goed bij helpen. 

Ik heb een Roland KR-370 digitale piano, nog met een 1,44 Mb floppy-drive, maar ook een Roland PF-90 stage piano, met een USB aansluiting en Bluetooth-audio. Beide instrumenten zijn digitale piano's met een MIDI-in/out, maar hebben ook elk hun specifieke eigenschappen, klankkleur, en technische mogelijkheden.

Als ik mijn Roland aansluit op mijn laptop kan ik muziek schrijven, bewerken, beluisteren.
En als je het combineert met MuseScore, dan gaat er een hele wereld voor je open.

MuseScore heeft ook een mobiele app. Als ik mijn producties upload naar de cloud, dan kan ik mijn muziek zo beluisteren op mijn mobieltje. De app biedt zelfs de mogelijkheid de losse stemmen apart te beluisteren, zodat je jouw stem/instrument los van de rest kunt oefenen. Je kunt zelfs de toonhoogte en de snelheid wijzigen en een metronoom laten meeklikken.

Het eindresultaat kan je vanuit MuseScore rechtstreeks publiceren naar YouTube, waar je vervolgens naar kunt luisteren en kunt meelezen. 

 

SHEET MUSIC and my approach

The power of sheet music is that you can transfer music to future generations, and that is what I like to do: share my music with others, so that they can also play and experience it.

MuseScore and other software can help with that so well.

I have a Roland KR-370 digital piano, still with a 1.44 Mb floppy drive, but also a Roland PF-90 stage piano, with a USB connection and Bluetooth audio. Both instruments are digital pianos with a MIDI in/out, but each has its own specs, timbre, and technical options.

When I connect my Roland to my laptop I can write, edit, listen to music.

And when you combine it with MuseScore, a whole world opens up for you.

MuseScore also has a mobile app. When I upload my productions to the cloud, I can listen to my music on my mobile phone. The app even offers the possibility to listen to the different voices separately, so that you can practice your voice/instrument separately from the rest. You can even change the pitch and speed and have a metronome click along.

You finally can publish the end result directly from MuseScore to YouTube, which you can then listen to and read along.

Top